Házhozszállítás

Termékajánló
Szavazás
Szerintetek mi a megfelelőbb ajándék a Menyasszonynak a Leánybúcsún?
Egy nagy ajándék a közösen összedobott pénzből.
Sok apróság, mindenki vesz valamit, és egyesével adjuk oda.
Sok apróság, de egy valaki veszi meg az összedobott pénzből, és a feladatoknál adjuk oda, ha helyesen válaszol, vagy ha végrehajtotta a feladatot a Menyasszony.

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév: FUTURA-KER 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 4024 Debrecen, Csapó utca 1-3. 4. emelet 14. szám (Csak értesítési cím!)
Telephely: 4029 Debrecen, Csapó utca 51. szám. (Üzlet címe, személyes átvétel)
Cégjegyzékszám: 09-06-011153
Adószám: 21147995-2-09
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 30 619 3637, +36 30 387 4242
Tárhelyszolgáltató székhelye: Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.,
Adószám: 23495919-2-41, EU-s közösségi adószám: HU23495919, Cégjegyzékszám:
01-09-968314)
Elektronikus levelezési cím: info@maciamalnasban.hu


ÁLTALÁNOS SZABÁLYOKRÓL
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) dokumentum tartalmazza a
Szolgáltató által a helyen üzemeltetett üzlethelyiség és az ahhoz kapcsolódóan nyújtott
szolgáltatások igénybevételének feltételeit.
Ezen túlmenően jelen ÁSZF tartalmazza továbbá a szerződéskötés feltételeit, és a
szerződéskötés alapján létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket.
A vásárló, mint szerződő fél (a továbbiakban: Vásárló) bármely szolgáltató által nyújtott
szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF – ben foglaltakat.
A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát a Szolgáltató és Vásárló
között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. A jelen ÁSZF a
Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.
A Szolgáltató által üzemeltetett http://www.maciamalnasban.hu/ honlapon, mint
webáruházban leadott megrendelés nem írásban tett jognyilatkozatnak, hanem ráutaló
magatartással tett jognyilatkozatnak minősül.


VÁSÁRLÓ
A Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatást a Vásárló saját felelősségére veszi
igénybe.
A Vásárló a Szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi
személy, jogi személyiség nélküli társaság. A Vásárló az a természetes személy, jogi személy,
jogi személyiség nélküli társaság, aki a Szolgáltató szolgáltatásait ténylegesen igénybe veszi.
A Szolgáltató és a Vásárló továbbiakban együttesen: Szerződő felek.


A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI
A terméket a Vásárló személyesen vásárolja meg a Szolgáltató által üzemeltetett http://
www.maciamalnasban.hu/ honlapon.

REGISZTRÁCIÓ
A regisztráció során a Vásárlónak létre kell hoznia egy felhasználói fiókot, amely során a
belépéshez használt jelszót saját maga adja meg, és amely jelszót a Szolgáltató köteles
titokban tartani, azt harmadik személy számára át nem adni.
Amennyiben a Vásárló a http://www.maciamalnasban.hu/ honlapon történő kötelező
regisztrációt követően megrendelés útján vásárolja meg a Szolgáltató által forgalmazott
terméket, úgy a Vásárló köteles a regisztráció során pontos és valós adatokat megadni.
Amennyiben változás következik be a Vásárló adataiban, úgy köteles késedelem nélkül a
változásról a Szolgáltatót tájékoztatni.
A megrendelésnek tartalmaznia a Vásárló nevét, telefonos elérhetőségét, elektronikus
levelezési címét, a megrendelés és a teljesítés időpontját, valamint a megrendelt termék
pontos megnevezését.
Amennyiben a Vásárló valótlan, nem pontos adatot közöl, az ebből eredő szolgáltatás
teljesítésének elmaradásáért, illetve esetleges kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A Vásárló által leadott megrendelésről a megrendelést követő legkésőbb 24 órán belül
visszaigazolást küld a Vásárló részére az általa megadott elektronikus levelezési címre,
amely tartalmazza a kiválasztott termék megnevezését, a megrendelés leadásakor érvényes
eladási árát, valamint a termék kiszállításával együttes összegét.
A Vásárló felhasználói fiókjában történő vásárlásaiért felelősséggel tartozik.
A Vásárló köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót, amennyiben észleli, hogy
jelszavával, felhasználói fiókjával illetéktelen személy visszaél, vagy ahhoz hozzáfért. A
Szolgáltató felé közölt bejelentés megalapozottsága esetén a Szolgáltató jogosult zárolni a
felhasználói fiókot azzal, hogy a Vásárlót felhívja jelszavának megváltoztatására.
A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan bekövetkező kár tekintetében, amely annak
eredményeképpen következett be, hogy a Vásárló a jelszavát harmadik személynek átadta.

KOSÁRBA HELYEZÉS
A megvásárolni kívánt termék kiválasztása után a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet
terméket a kosárba vásárlási, vagy fizetési kötelezettség keletkezése nélkül, tekintettel arra,
hogy a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.
A kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig a "Megrendelés" gomb megnyomásáig a
Vásárló által módosítható, a kiválasztott termékek eltávolíthatók, a kosárba új termékek
helyezhetők, a megvásárolni kívánt termékek száma módosítható.

A KOSÁR MEGTEKINTÉSE
A honlapon található "Kosár" feliratra kattintva ellenőrizheti a kosár tartalmát, amely során
lehetősége van a kiválasztott termékeken módosítani.

Amennyiben további terméket nem kíván a kosárba helyezni, úgy a "Megrendelés" gomb
lenyomásával folytathatja a vásárlást.

VÁSÁRLÓI ADATOK
A "Megrendelés" gomb lenyomását követően láthatóvá válik a kosár tartalma, így a Vásárló
által megrendelésre kiválasztott termékek listája a fizetendő vételár összegével.

SZÁLLÍTÁS BEÁLLÍTÁSA
A „Megrendelés” gomb megnyomása után a Vásárló kiválaszthatja a megrendelni kívánt
termék átvételi és fizetési módját.
A Vásárló a szállítása mód mellett a fizetési módot is meg tudja választani, így vagy utánvétellel vagy készpénzzel az üzletben tudja a teljesíteni a megrendelt termék vételárát.
A Vásárló ezen felületen a jelölő négyzetre kattintással elfogadja az Általános Szerződési
Feltételeket, valamint az Adatkezelési tájékoztatót, amelyet követően a már kosárba
helyezett terméket megrendelheti a „Megrendelés” gombra kattintással.
A rendelés feldolgozása, szerződés létrejötte
A Vásárló a megrendelést követő 24 órán belül visszaigazoló elektronikus levelet kap a
Vásárló az általa megadott értesítési címre, ami a rendelés honlapon történő megrendelését
jelenti, és a visszaigazoló e - mail a Vásárló ajánlatának elfogadását jelenti. Amennyiben a
Vásárló nem kapja meg a visszaigazoló e- mailt a rendelés leadását követő 24 órán belül,
vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval, ugyanis elképzelhető, hogy technikai okok miatt
nem érkezett meg a megrendelés.
A Szolgáltató legkésőbb a Vásárló ajánlatának elküldését követően a lehető legrövidebb időn
belül egy második e - mail útján visszaigazolja a terméknek vagy termékeknek a
futárszolgálatnak történő feladását.

A TERMÉKEK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS
A honlapon történő vásárlás során a Vásárló a termékek gyártó által feltüntetett lényeges
tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírások alapján tájékozódhat.
A Szolgáltató felhívja a Vásárló figyelmét azon körülményre, miszerint a termékre vonatkozó
adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A termékeknél feltüntetett fényképek illusztrációk, a
fényképen szereplő színek nem minden esetben felelnek meg a valóságnak.

FIZETÉSI FELTÉTELEK
A megrendelt szolgáltatások ellenértéke kizárólag utánvétellel vagy személyesen a 4029
Debrecen, Csapó utca 51. szám alatt üzemeltetett üzlethelyiségben készpénzzel, valamint
bankkártyával.

ÁRAINK
A Szolgáltató által megállapított árak minden esetben tartalmazzák a megrendelés
időpontjában érvényes, törvényben meghatározott ÁFÁ – t. Az árak a 4/2009 (I.30.) NFGM –
SZMM együttes rendelet 6. § - a értelmében a szolgáltatás nyújtásának helyén, a hatályos
jogszabályoknak megfelelő módon kerülnek feltüntetésre. A Vásárló a szolgáltatás
megrendelését megelőzően a szolgáltatások díjáról az ÜZLETBEN helyen megfelelő
tájékoztatást kaphat.
A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja azzal, hogy az árak aktuális alakulásáról a
tájékoztató a http://www.maciamalnasban.hu internetes felületen kerülnek kifüggesztésre.
A Szerződő felek megállapodnak, miszerint a nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontjának a
Vásárló által utolsóként igénybe vett szolgáltatás napját tekintik az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVIII. törvény 55.§ (1) bekezdése alapján.
A Szolgáltató papír alapú számlát állít ki, amelyet minden esetben átad a Vásárló részére.


A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGE
A Szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szolgáltatást teljesíteni.
A Szolgáltató köteles a Vásárló írásos – vagy szóbeli panasz esetén jegyzőkönyvbe foglalt –
panaszát kivizsgálni és a megoldáshoz szükséges lépéseket megtenni, valamint a megtett
intézkedéseket írásban rögzíteni és erről a Szerződő felet tájékoztatni.


A SZOLGÁLTATÓ JOGAI
Abban az esetben, amennyiben a Vásárló a megrendelt, vagy igénybe vett, avagy
megrendelt, de igénybe nem vett termék díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségét
nem teljesíti, úgy a Szolgáltató a megrendelt termék ellenértékére igényt tart.


A SZOLGÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a Szolgáltató ellenőrzi
körén kívül eső, elháríthatatlan ok következtében következnek be.


A VÁSÁRLÓ KÖTELEZETTSÉGE
A Vásárló köteles a megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben
meghatározott módon és időpontig, de legkésőbb a teljesítés időpontjában teljesíteni.
A Vásárló köteles az őt ért kárt haladéktalanul belül bejelenteni és minden szükséges adatot
a Szolgáltató részére átadni, amely a káreset körülményei tisztázásában szükségesek.


VIS MAIOR
Azon okok, körülmények, amely felett a Szolgáltató nem bír ellenőrzéssel, bármely felet
felmenti a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen mentesülésre okot
adó ok vagy körülmény fennáll.


ELÁLLÁSI JOG
A Vásárlót - mint fogyasztót - a 45/2014. (II.26.) Kormány Rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga.

A Vásárló - mint fogyasztó - elállási jogát
a) a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
ab) több terméknek adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban
történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy
darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első
szolgáltatásnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozástól eltérő harmadik személy
általi átvételének napjától
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének a napjától
számítottan tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja.
Az elállási jogot határidőben gyakorolja a Vásárló, amennyiben a nyilatkozatát 14 napon
belül elküldi.
A Vásárlót - mint fogyasztót - terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát határidőben
gyakorolta.
Amennyiben a Vásárló elállási jogával kíván élni, úgy az elállási szándékát egyértelműen
tartalmazó nyilatkozatot köteles elküldeni a Szolgáltató részére a pontban megjelölt
elérhetőségek valamelyikére.
A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár
a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Vásárlót terheli annak bizonyítása, miszerint elállási jogát jelen ÁSZF - ben meghatározott
eljárás alapján gyakorolta. Írásban történő elállás esetén, azt határidőben érvényesítettnek
kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14.
naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
A Szolgáltató a Vásárló elállási szándékát magában foglaló nyilatkozatának beérkezésétől
késedelem nélkül visszaigazoló e - mailt küld a Vásárló által megjelölt elektronikus
levelezési címre.
Amennyiben a Vásárló elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát postai úton ajánlott
levélként küldi meg a Szolgáltató elérhetőségi címére, az elállási jog gyakorlása tekintetében
a postára adás dátuma az irányadó.
Amennyiben a Vásárló elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát e - mail útján küldi meg a
Szolgáltató részére, úgy az elküldés irányadó az elállási jog gyakorlása vonatkozásában.
A Vásárló elállási jogának gyakorlása esetén a megrendelt terméket haladéktalanul, de
legkésőbb az elállási nyilatkozatának Szolgáltatóval való közlésétől számított 14 napon belül
köteles visszaküldeni a Szolgáltatónak, amely visszaküldés díja a Vásárlót terheli. A határidő
abban az esetben tekinthető megtartottnak, amennyiben a Vásárló legkésőbb a 14. napon
visszaküldi a terméket a Szolgáltatónak.
Abban az esetben, ha a Vásárló eláll a szerződéstől, Szolgáltató késedelem nélkül, de
legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles
visszatéríteni a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, így a fuvarozási
(kiszállításért fizetett) költséget is, kivételt képeznek azok a többletköltségek, amelyek amiatt
merültek fel, hogy Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási
módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Visszatartási jog
A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a
terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. A Szolgáltató
a korábbi időpontot köteles figyelembe venni.


Visszatérítés
A Vásárló részére történő visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési
móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód
igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.


Felelősség
A Fogyasztó felelősséggel tartozik az általa megrendelt és részére kiszállított termékben
bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és
működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt
következett be.
A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, valamint
indokolt költségeinek megtérítését.


A VÁSÁRLÓT NEM ILLETI MEG AZ ELÁLLÁSI JOG
a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján
vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében,
amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak


b) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. szexuális
segédeszköz, fehérnemű, étrend kiegészítők (mint pl. étrend kiegészítőnek minősülő
bármely tabletta, ami a Honlapon megvásárolható, masszázsolaj);


c) A higiéniai vagy egészségügyi okból vissza nem szolgáltatható termékeket is visszaküldheti a Fogyasztó, amennyiben a csomagolást, a védőfóliát még nem bontotta fel,
vagyis a terméket még nem vette használatba;


d) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver
példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;


e) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.


HIBÁS TELJESÍTÉS
Kellékszavatosság
A Szolgáltatóval szemben annak hibás teljesítése esetén a Vásárló kellékszavatossági igénnyel léphet fel. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem

felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Kellékszavatosság alapján a Vásárlót megilleti – a választása szerint – :
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági
jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági
igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne,
figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet; vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat,
ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének
nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez
fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A Vásárló a hibát, annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedézésétől
számított 2 hónapon belül köteles közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két
éven túl kellékszavatosággi jogát nem érvényesítheti.
A Vásárló kellékszavatossági jogát az Eladóval szemben érvényesítheti.
Kellékszavatossági igény érvényesítésének módja
A létrejött szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül érvényesített kellékszavatossági igény esetén a Vásárló kötezettsége annak igazolása, hogy a terméket és/ vagy
szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta.
A teljesítést követő hat hónap eltelte után a Vásárló köteles bizonyítani azt, hogy a Vásárló
által felismert hiba már a teljesítés idején is fennállt.


Termékszavatosság
A Vásárló termékszavatossági jogát érvényesítheti, hibás termék esetén.
Hibás az a termék, amely nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi
követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági jog alapján a Vásárló a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti
a termék gyártó általi forgalomba hozataltól számított két éven belül, amely határidő letelte
után a Vásárló termékszavatossági jogával nem élhet.
A termékszavatossági igény esetén a Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy a termék hibás.
A gyártó kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, amennyiben bizonyítani tudja, hogy:
a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, avagy hozta forgalomba, vagy
b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában
nem volt felismerhető,
c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából származik.


Jótállás
Hibás teljesítés esetért a kötelezett – szerződéses jogviszony vagy jogszabályi kötelezettség
alapján – jótállásra köteles.
Szerződéses jogviszony alapján keletkezik jótállás, amennyiben azt a kötelezett – Szolgáltató,
gyártó, forgalmazó – önként vállalja.
A jótállási igény a jótálállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben a jótállásra kötelezett
kötelezettségének nem tesz eleget a jogosult – Vásárló – felhívására a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető a
bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.
A jótállási határidő 1 év, amely határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása,
vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe
helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igénnyel kapcsolatban a
Vásárló a gyártóhoz fordulhat.


JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
PANASZÜGYINTÉZÉS
A Vásárló a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kifogásait az alábbi elérhetőségeken
terjesztheti elő:
Cégnév: FUTURA-KER 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 4024 Debrecen, Csapó utca 1 ﹘ 3. 4. emelet 14. szám
Telephely: 4029 Debrecen, Csapó utca 51. szám
Cégjegyzékszám: 09-06-011153
Adószám: 21147995-2-09
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 30 619 3637, +36 30 387 4242

A Szolgáltató a szóbeli panasz alapját képező hibát, amennyiben a körülmények lehetővé
teszik késedelem nélkül kijavítja. Amennyiben a szóbeli panasz azonnali, késedelem nélküli
kijavítására nincs lehetőség a panasz jellegétől függően – vagy amennyiben a bejelentett
panasszal nem ért egyet – a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet készít – amelyet legalább
öt évi, a panaszra adott írásbeli válaszával együtt köteles megőrizni –, amelynek egy
példányát átadja a Vásárlónak.
A Szolgáltató a telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi
válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt a beérkezéstől számított 30 napon belül
érdemben megvizsgál és arra érdemi írásbeli választ ad.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás okáról részletes tájékoztatást köteles
adni a Vásárlónak.


A TELJESÍTÉS HELYE ÉS A SZERZŐDŐ FELEK JOGVISZONYÁBAN AZ ELJÁRÓ BÍRÓSÁG
A teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatást a Vásárló igénybe vette.
Valamennyi, a szolgáltatás teljesítéséből eredő vitával kapcsolatban a Szolgáltató
vonatkozásában az illetékes bíróság a Debreceni Járásbíróság.


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA
A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A
módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Szolgáltató székhelyén, telephelyén
és weboldalán történő kihelyezéssel válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, és azokat a
módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.
A Szolgáltató és a Vásárló közötti jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezései az irányadók.
Kelt Debrecenben, 2018. augusztus 17. napján.


FUTURA-KER 2001 Bt
képviseli: Kánnár Gergely
ügyvezető

Jelen ÁSZF feltöltésének dátuma: 2019.05.10. 15:18

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév: FUTURA-KER 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 4024 Debrecen, Csapó utca 1-3. 4. emelet 14. szám (Csak értesítési cím!)
Telephely: 4029 Debrecen, Csapó utca 51. szám. (Üzlet címe, személyes átvétel)
Cégjegyzékszám: 09-06-011153
Adószám: 21147995-2-09
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 30 619 3637, +36 30 387 4242
Tárhelyszolgáltató székhelye: Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.,
Adószám: 23495919-2-41, EU-s közösségi adószám: HU23495919, Cégjegyzékszám:
01-09-968314)
Elektronikus levelezési cím: info@maciamalnasban.hu


ÁLTALÁNOS SZABÁLYOKRÓL
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) dokumentum tartalmazza a
Szolgáltató által a helyen üzemeltetett üzlethelyiség és az ahhoz kapcsolódóan nyújtott
szolgáltatások igénybevételének feltételeit.
Ezen túlmenően jelen ÁSZF tartalmazza továbbá a szerződéskötés feltételeit, és a
szerződéskötés alapján létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket.
A vásárló, mint szerződő fél (a továbbiakban: Vásárló) bármely szolgáltató által nyújtott
szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF – ben foglaltakat.
A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát a Szolgáltató és Vásárló
között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. A jelen ÁSZF a
Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.
A Szolgáltató által üzemeltetett http://www.maciamalnasban.hu/ honlapon, mint
webáruházban leadott megrendelés nem írásban tett jognyilatkozatnak, hanem ráutaló
magatartással tett jognyilatkozatnak minősül.


VÁSÁRLÓ
A Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatást a Vásárló saját felelősségére veszi
igénybe.
A Vásárló a Szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi
személy, jogi személyiség nélküli társaság. A Vásárló az a természetes személy, jogi személy,
jogi személyiség nélküli társaság, aki a Szolgáltató szolgáltatásait ténylegesen igénybe veszi.
A Szolgáltató és a Vásárló továbbiakban együttesen: Szerződő felek.


A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI
A terméket a Vásárló személyesen vásárolja meg a Szolgáltató által üzemeltetett http://
www.maciamalnasban.hu/ honlapon.

REGISZTRÁCIÓ
A regisztráció során a Vásárlónak létre kell hoznia egy felhasználói fiókot, amely során a
belépéshez használt jelszót saját maga adja meg, és amely jelszót a Szolgáltató köteles
titokban tartani, azt harmadik személy számára át nem adni.
Amennyiben a Vásárló a http://www.maciamalnasban.hu/ honlapon történő kötelező
regisztrációt követően megrendelés útján vásárolja meg a Szolgáltató által forgalmazott
terméket, úgy a Vásárló köteles a regisztráció során pontos és valós adatokat megadni.
Amennyiben változás következik be a Vásárló adataiban, úgy köteles késedelem nélkül a
változásról a Szolgáltatót tájékoztatni.
A megrendelésnek tartalmaznia a Vásárló nevét, telefonos elérhetőségét, elektronikus
levelezési címét, a megrendelés és a teljesítés időpontját, valamint a megrendelt termék
pontos megnevezését.
Amennyiben a Vásárló valótlan, nem pontos adatot közöl, az ebből eredő szolgáltatás
teljesítésének elmaradásáért, illetve esetleges kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A Vásárló által leadott megrendelésről a megrendelést követő legkésőbb 24 órán belül
visszaigazolást küld a Vásárló részére az általa megadott elektronikus levelezési címre,
amely tartalmazza a kiválasztott termék megnevezését, a megrendelés leadásakor érvényes
eladási árát, valamint a termék kiszállításával együttes összegét.
A Vásárló felhasználói fiókjában történő vásárlásaiért felelősséggel tartozik.
A Vásárló köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót, amennyiben észleli, hogy
jelszavával, felhasználói fiókjával illetéktelen személy visszaél, vagy ahhoz hozzáfért. A
Szolgáltató felé közölt bejelentés megalapozottsága esetén a Szolgáltató jogosult zárolni a
felhasználói fiókot azzal, hogy a Vásárlót felhívja jelszavának megváltoztatására.
A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan bekövetkező kár tekintetében, amely annak
eredményeképpen következett be, hogy a Vásárló a jelszavát harmadik személynek átadta.

KOSÁRBA HELYEZÉS
A megvásárolni kívánt termék kiválasztása után a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet
terméket a kosárba vásárlási, vagy fizetési kötelezettség keletkezése nélkül, tekintettel arra,
hogy a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.
A kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig a "Megrendelés" gomb megnyomásáig a
Vásárló által módosítható, a kiválasztott termékek eltávolíthatók, a kosárba új termékek
helyezhetők, a megvásárolni kívánt termékek száma módosítható.

A KOSÁR MEGTEKINTÉSE
A honlapon található "Kosár" feliratra kattintva ellenőrizheti a kosár tartalmát, amely során
lehetősége van a kiválasztott termékeken módosítani.

Amennyiben további terméket nem kíván a kosárba helyezni, úgy a "Megrendelés" gomb
lenyomásával folytathatja a vásárlást.

VÁSÁRLÓI ADATOK
A "Megrendelés" gomb lenyomását követően láthatóvá válik a kosár tartalma, így a Vásárló
által megrendelésre kiválasztott termékek listája a fizetendő vételár összegével.

SZÁLLÍTÁS BEÁLLÍTÁSA
A „Megrendelés” gomb megnyomása után a Vásárló kiválaszthatja a megrendelni kívánt
termék átvételi és fizetési módját.
A Vásárló a szállítása mód mellett a fizetési módot is meg tudja választani, így vagy utánvétellel vagy készpénzzel
az üzletben tudja a teljesíteni a megrendelt termék vételárát.
A Vásárló ezen felületen a jelölő négyzetre kattintással elfogadja az Általános Szerződési
Feltételeket, valamint az Adatkezelési tájékoztatót, amelyet követően a már kosárba
helyezett terméket megrendelheti a „Megrendelés” gombra kattintással.
A rendelés feldolgozása, szerződés létrejötte
A Vásárló a megrendelést követő 24 órán belül visszaigazoló elektronikus levelet kap a
Vásárló az általa megadott értesítési címre, ami a rendelés honlapon történő megrendelését
jelenti, és a visszaigazoló e - mail a Vásárló ajánlatának elfogadását jelenti. Amennyiben a
Vásárló nem kapja meg a visszaigazoló e- mailt a rendelés leadását követő 24 órán belül,
vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval, ugyanis elképzelhető, hogy technikai okok miatt
nem érkezett meg a megrendelés.
A Szolgáltató legkésőbb a Vásárló ajánlatának elküldését követően a lehető legrövidebb időn
belül egy második e - mail útján visszaigazolja a terméknek vagy termékeknek a
futárszolgálatnak történő feladását.

A TERMÉKEK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS
A honlapon történő vásárlás során a Vásárló a termékek gyártó által feltüntetett lényeges
tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírások alapján tájékozódhat.
A Szolgáltató felhívja a Vásárló figyelmét azon körülményre, miszerint a termékre vonatkozó
adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A termékeknél feltüntetett fényképek illusztrációk, a
fényképen szereplő színek nem minden esetben felelnek meg a valóságnak.

FIZETÉSI FELTÉTELEK
A megrendelt szolgáltatások ellenértéke kizárólag utánvétellel vagy személyesen a 4029
Debrecen, Csapó utca 51. szám alatt üzemeltetett üzlethelyiségben készpénzzel, valamint
bankkártyával.

ÁRAINK
A Szolgáltató által megállapított árak minden esetben tartalmazzák a megrendelés
időpontjában érvényes, törvényben meghatározott ÁFÁ – t. Az árak a 4/2009 (I.30.) NFGM –
SZMM együttes rendelet 6. § - a értelmében a szolgáltatás nyújtásának helyén, a hatályos
jogszabályoknak megfelelő módon kerülnek feltüntetésre. A Vásárló a szolgáltatás
megrendelését megelőzően a szolgáltatások díjáról az ÜZLETBEN helyen megfelelő
tájékoztatást kaphat.
A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja azzal, hogy az árak aktuális alakulásáról a
tájékoztató a http://www.maciamalnasban.hu internetes felületen kerülnek kifüggesztésre.
A Szerződő felek megállapodnak, miszerint a nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontjának a
Vásárló által utolsóként igénybe vett szolgáltatás napját tekintik az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVIII. törvény 55.§ (1) bekezdése alapján.
A Szolgáltató papír alapú számlát állít ki, amelyet minden esetben átad a Vásárló részére.


A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGE
A Szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szolgáltatást teljesíteni.
A Szolgáltató köteles a Vásárló írásos – vagy szóbeli panasz esetén jegyzőkönyvbe foglalt –
panaszát kivizsgálni és a megoldáshoz szükséges lépéseket megtenni, valamint a megtett
intézkedéseket írásban rögzíteni és erről a Szerződő felet tájékoztatni.


A SZOLGÁLTATÓ JOGAI
Abban az esetben, amennyiben a Vásárló a megrendelt, vagy igénybe vett, avagy
megrendelt, de igénybe nem vett termék díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségét
nem teljesíti, úgy a Szolgáltató a megrendelt termék ellenértékére igényt tart.


A SZOLGÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a Szolgáltató ellenőrzi
körén kívül eső, elháríthatatlan ok következtében következnek be.


A VÁSÁRLÓ KÖTELEZETTSÉGE
A Vásárló köteles a megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben
meghatározott módon és időpontig, de legkésőbb a teljesítés időpontjában teljesíteni.
A Vásárló köteles az őt ért kárt haladéktalanul belül bejelenteni és minden szükséges adatot
a Szolgáltató részére átadni, amely a káreset körülményei tisztázásában szükségesek.


VIS MAIOR
Azon okok, körülmények, amely felett a Szolgáltató nem bír ellenőrzéssel, bármely felet
felmenti a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen mentesülésre okot
adó ok vagy körülmény fennáll.


ELÁLLÁSI JOG
A Vásárlót - mint fogyasztót - a 45/2014. (II.26.) Kormány Rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga.

A Vásárló - mint fogyasztó - elállási jogát
a) a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
ab) több terméknek adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban
történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy
darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első
szolgáltatásnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozástól eltérő harmadik személy
általi átvételének napjától
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének a napjától
számítottan tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja.
Az elállási jogot határidőben gyakorolja a Vásárló, amennyiben a nyilatkozatát 14 napon
belül elküldi.
A Vásárlót - mint fogyasztót - terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát határidőben
gyakorolta.
Amennyiben a Vásárló elállási jogával kíván élni, úgy az elállási szándékát egyértelműen
tartalmazó nyilatkozatot köteles elküldeni a Szolgáltató részére a pontban megjelölt
elérhetőségek valamelyikére.
A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár
a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Vásárlót terheli annak bizonyítása, miszerint elállási jogát jelen ÁSZF - ben meghatározott
eljárás alapján gyakorolta. Írásban történő elállás esetén, azt határidőben érvényesítettnek
kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14.
naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
A Szolgáltató a Vásárló elállási szándékát magában foglaló nyilatkozatának beérkezésétől
késedelem nélkül visszaigazoló e - mailt küld a Vásárló által megjelölt elektronikus
levelezési címre.
Amennyiben a Vásárló elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát postai úton ajánlott
levélként küldi meg a Szolgáltató elérhetőségi címére, az elállási jog gyakorlása tekintetében
a postára adás dátuma az irányadó.
Amennyiben a Vásárló elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát e - mail útján küldi meg a
Szolgáltató részére, úgy az elküldés irányadó az elállási jog gyakorlása vonatkozásában.
A Vásárló elállási jogának gyakorlása esetén a megrendelt terméket haladéktalanul, de
legkésőbb az elállási nyilatkozatának Szolgáltatóval való közlésétől számított 14 napon belül
köteles visszaküldeni a Szolgáltatónak, amely visszaküldés díja a Vásárlót terheli. A határidő
abban az esetben tekinthető megtartottnak, amennyiben a Vásárló legkésőbb a 14. napon
visszaküldi a terméket a Szolgáltatónak.
Abban az esetben, ha a Vásárló eláll a szerződéstől, Szolgáltató késedelem nélkül, de
legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles
visszatéríteni a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, így a fuvarozási
(kiszállításért fizetett) költséget is, kivételt képeznek azok a többletköltségek, amelyek amiatt
merültek fel, hogy Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási
módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Visszatartási jog
A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a
terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. A Szolgáltató
a korábbi időpontot köteles figyelembe venni.


Visszatérítés
A Vásárló részére történő visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési
móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód
igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.


Felelősség
A Fogyasztó felelősséggel tartozik az általa megrendelt és részére kiszállított termékben
bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és
működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt
következett be.
A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, valamint
indokolt költségeinek megtérítését.


A VÁSÁRLÓT NEM ILLETI MEG AZ ELÁLLÁSI JOG
a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján
vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében,
amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak


b) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. szexuális
segédeszköz, fehérnemű, étrend kiegészítők (mint pl. étrend kiegészítőnek minősülő
bármely tabletta, ami a Honlapon megvásárolható, masszázsolaj);


c) A higiéniai vagy egészségügyi okból vissza nem szolgáltatható termékeket is visszaküldheti a Fogyasztó, amennyiben
a csomagolást, a védőfóliát még nem bontotta fel,
vagyis a terméket még nem vette használatba;


d) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver
példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;


e) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.


HIBÁS TELJESÍTÉS
Kellékszavatosság
A Szolgáltatóval szemben annak hibás teljesítése esetén a Vásárló kellékszavatossági igénnyel léphet fel. A
Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem

felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a
szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Kellékszavatosság alapján a Vásárlót megilleti – a választása szerint – :
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági
jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági
igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne,
figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a
kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet; vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy
mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat,
ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének
nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez
fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A Vásárló a hibát, annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedézésétől
számított 2 hónapon belül köteles közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két
éven túl kellékszavatosággi jogát nem érvényesítheti.
A Vásárló kellékszavatossági jogát az Eladóval szemben érvényesítheti.
Kellékszavatossági igény érvényesítésének módja
A létrejött szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül érvényesített kellékszavatossági igény esetén a
Vásárló kötezettsége annak igazolása, hogy a terméket és/ vagy
szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta.
A teljesítést követő hat hónap eltelte után a Vásárló köteles bizonyítani azt, hogy a Vásárló
által felismert hiba már a teljesítés idején is fennállt.


Termékszavatosság
A Vásárló termékszavatossági jogát érvényesítheti, hibás termék esetén.
Hibás az a termék, amely nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi
követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági jog alapján a Vásárló a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti
a termék gyártó általi forgalomba hozataltól számított két éven belül, amely határidő letelte
után a Vásárló termékszavatossági jogával nem élhet.
A termékszavatossági igény esetén a Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy a termék hibás.
A gyártó kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, amennyiben bizonyítani tudja, hogy:
a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, avagy hozta forgalomba, vagy
b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában
nem volt felismerhető,
c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából származik.


Jótállás
Hibás teljesítés esetért a kötelezett – szerződéses jogviszony vagy jogszabályi kötelezettség
alapján – jótállásra köteles.
Szerződéses jogviszony alapján keletkezik jótállás, amennyiben azt a kötelezett – Szolgáltató,
gyártó, forgalmazó – önként vállalja.
A jótállási igény a jótálállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben a jótállásra kötelezett
kötelezettségének nem tesz eleget a jogosult – Vásárló – felhívására a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő
elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető a
bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.
A jótállási határidő 1 év, amely határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása,
vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe
helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igénnyel kapcsolatban a
Vásárló a gyártóhoz fordulhat.


JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
PANASZÜGYINTÉZÉS
A Vásárló a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kifogásait az alábbi elérhetőségeken
terjesztheti elő:
Cégnév: FUTURA-KER 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 4024 Debrecen, Csapó utca 1 ﹘ 3. 4. emelet 14. szám
Telephely: 4029 Debrecen, Csapó utca 51. szám
Cégjegyzékszám: 09-06-011153
Adószám: 21147995-2-09
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 30 619 3637, +36 30 387 4242

A Szolgáltató a szóbeli panasz alapját képező hibát, amennyiben a körülmények lehetővé
teszik késedelem nélkül kijavítja. Amennyiben a szóbeli panasz azonnali, késedelem nélküli
kijavítására nincs lehetőség a panasz jellegétől függően – vagy amennyiben a bejelentett
panasszal nem ért egyet – a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet készít – amelyet legalább
öt évi, a panaszra adott írásbeli válaszával együtt köteles megőrizni –, amelynek egy
példányát átadja a Vásárlónak.
A Szolgáltató a telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi
válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt a beérkezéstől számított 30 napon belül
érdemben megvizsgál és arra érdemi írásbeli választ ad.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás okáról részletes tájékoztatást köteles
adni a Vásárlónak.


A TELJESÍTÉS HELYE ÉS A SZERZŐDŐ FELEK JOGVISZONYÁBAN AZ ELJÁRÓ BÍRÓSÁG
A teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatást a Vásárló igénybe vette.
Valamennyi, a szolgáltatás teljesítéséből eredő vitával kapcsolatban a Szolgáltató
vonatkozásában az illetékes bíróság a Debreceni Járásbíróság.


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA
A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A
módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Szolgáltató székhelyén, telephelyén
és weboldalán történő kihelyezéssel válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, és azokat a
módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.
A Szolgáltató és a Vásárló közötti jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezései az irányadók.
Kelt Debrecenben, 2018. augusztus 17. napján.


FUTURA-KER 2001 Bt
képviseli: Kánnár Gergely
ügyvezető


Jelen ÁSZF feltöltésének dátuma: 2019.05.10. 15:18
Webáruház készítés